Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

Ραδιενέργεια και επιπτώσεις

Ένα μεγάλο ποσό ενέργειας θα απελευθερωθεί εάν σπάσουμε ένα μεγάλο πυρήνα σε άλλους μικρότερους .Μία τέτοια διαδικασία ήρθε στην επιφάνεια το 1938 όταν ανεκαλύφθηκε ότι ένας πυρήνας ουρανίου - 235 όταν βομβαρδιστεί με νετρόνια υφίσταται σχάση . Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο πυρήνας του ουρανίου - 235 απορροφά το νετρόνιο μετασχηματιζόμενος σε έναν πυρήνα ουρανίου - 236 . Αν ο βαθμός παραμόρφωσης είναι αρκετά μεγάλος ο πυρήνας διασπάται σε δύο μέρη που δεν έχουν ίδιο μέγεθος συνήθως και εκπέμπονται και νετρόνια .Σχάση μπορεί να συμβεί και έπειτα από διέγερση του πυρήνα με ακτίνες γ ή με πρωτόνια ,όπως και αυθόρμητα καθώς αρκετοί πυρήνες είναι ασταθής .Το σημαντικό από την σχάση είναι ότι πέρνουμε περίπου 200 MeV ενέργεια που το μεγαλύτερο μέρος της είναι κινητική ενέργεια των αποσχισθέντων πυρήνων .Oι διάφορες ακτινοβολίες από τα ραδιονουκλίδια(ασταθής πυρήνες που διασπόνται αυθόρμητα  ) είναι ικανές να ιονίσουν την ύλη μέσα από την οποία περνούν . Όλες οι ιονίζουσες ακτινοβολίες είναι βλεβερές στο ζωντανό ιστό και , εάν η βλάβη είναι μικρή , ο ιστός μπορεί να αυτοθεραπευθεί χωρίς να παραμείνει μόνιμη ζημιά.
 Οι κίνδυνοι λόγω της ακτινοβολίας δεν λαμβάνονται υπόψη πολλές φορές γιατί υπάρχει πάντα μία καθυστέρηση , πιθανόν πολλών χρόνων ,μεταξύ της έκθεσης στην ακτινοβολία και της πιθανής συνέπειας που μπορεί να είναι καρκίνος , λευχαιμία και γενετικές αλλαγές που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπηρα παιδιά  .

Δεν υπάρχουν σχόλια: