Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

ΟΠΤΙΚΟ ΠΡΙΣΜΑΠρίσμα ονομάζεται το σύστημα που αποτελείται από δύο επίπεδα  δίοπτρα τεμνόμενα υπό γωνία Φ( διαθλαστική γωνία ), τα οποία χωρίζουν ένα οπτικό μέσω από ένα άλλο ( δίοπτρο : η επιφάνεια που χωρίζει δύο διαφανή και ομογενή μέσα , με διαφορετικό δείκτη διάθλασης ) . 

Αν σε ένα πρίσμα πέσει μια ακτίνα φωτός  , θα διαθλαστεί δύο φορές και θα εξέλθει από αυτό με γωνία Ε( γωνία εκτροπής) . H γωνία εκτροπής εξαρτάται από το δείκτη διάθλασης και αυτός από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας . 

Οπότε αν προσπέσει στο πρίσμα ορατό φως που περιέχει πολλά μήκη κύματος (από 400 έως 700 nm ) με μία ορισμένη γωνία , μετά από δύο διαθλάσης το λευκό φως θα διαχωρισθεί καθώς κάθε μήκος κύματος διαθλάται με άλλη γωνία .


Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος κύματος τόσο μικρότερη θα είναι η γωνία εκτροπής .Έτσι αν συλλέξουμε τα μήκη κύματος μετά την δεύτερη διάθλαση του ορατού φωτός σε ένα πέτασμα , θα παρατηρήσουμε ότι πάνω έχουμε το ερυθρό χρώμα και κάτω το ιώδες ( όπως φαίνεται και στο σχήμα ) .