Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ


Η ατμόσφαιρα της γης ξεκινάει με το στρώμα της τροπόσφαιρας και φτάνει ως τα 12 με 16 χιλιόμετρα όπου βρίσκεται η τροπόπαυση .Ακολουθεί το στρώμα της στρατόσφαιρας που φτάνει ως τα 50 χιλιόμετρα περίπου όπου βρίσκεται η στρατόπαυση, το στρώμα της μεσόσφαιρας που φτάνει ως τα 80 χιλίομετρα στην μεσόπαυσηθερμόσφαιρα που φτάνει στα 4οο χιλιόμετρα όπου βρίσκεται η θερμόπαυση και τέλος είναι η εξώσφαιρα πάνω από τα 400-500 χιλιόμετρα .

Από τα 70 μέχρι τα 300 χιλιόμετρα περίπου γίνεται μερικός ιονισμός των ατμοσφαιρικών συστατικών από την ακτινοβολία του ήλιου και από σωματίδια που εκπέμπονται από τον ήλιο.Η περιοχή αυτή ονομάζεται ιονόσφαιρα . Μαγνητόσφαιρα ονομάζεται η περιοχή πέρα από τα 1000 χιλιόμετρα μέχρι μια απόσταση 10 γήινων ακτίνων(μαγνητόπαυση) από την φωτεινή πλευρά της γης .Σε αυτή την περιοχή η κίνηση των σωματιδίων καθορίζεται από το μαγνητικό πεδίο της γης.

Το διπλανό σχήμα μας δείχνει ότι περίπου στα 80-85 χιλιόμετρα η ατμόσφαιρα μας έχει την μικρότερη θερμοκρασία και ότι στη θερμόσφαιρα έχουμε τις υψηλότερες τιμές (1000-1300 βαθμούς kelvin ) .Ισόθερμες περιοχές στην ατμόσφαιρά μας μπορούμε να συναντήσουμε στα αρχικά χιλιόμετρα της στρατόσφαιρας και στην αρχή της θερμόσφαιρας , όπως και στην θερμόπαυση που από εκεί και πάνω δεν έχουμε κάποια αύξηση της θερμοκρασίας .

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΑΣ

Οι πολλές επιστημονικές θεωρίες οδήγησαν στον 19 αιώνα σε μια αντίληψη ότι το σύμπαν είναι προβλέψιμο αν γνωρίζουμε μια κατάστασή του σε μία χρονική στιγμή .Η αντίληψη αυτή ενόχλησε πολλούς διότι περιόριζε την θεϊκή παρέμβαση στον κόσμο μας .

Για να υπολογίσουμε την θέση ενός σωματιδίου στο μέλλον πρέπει να γνωρίζουμε την θέση και την ταχύτητα του στο παρόν .Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ρίξουμε φως στο σωματίδιο ,το οποίο θα ανακλαστεί πάνω του και θα μας φανερώσει την θέση όπου βρίσκεται. Αυτή η ακρίβεια όμως δεν θα είναι μεγαλύτερη από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας που ρίχνουμε .Για μεγάλη ακρίβεια απαιτείται μικρό μήκος κύματος ,αλλά η ελάχιστη ποσότητα φωτός που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι ένα φωτόνιο .Αυτό το φωτόνιο όμως θα προκαλέσει μεταβολή στην θέση και στην ταχύτητα του σωματιδίου .Όταν έχουμε μεγάλη απαίτηση στην ακρίβεια της θέσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε φως μικρού μήκους κύματος ,άρα μεγάλης ενέργειας με αποτέλεσμα την μεγάλη αλλαγή στην ταχύτητα του σωματιδίου .

Το 1926 ο Γερμανός Werner Heisenberg ήρθε να βάλει τέλος στο δόγμα του ντετερμινισμού με την αρχή της απροσδιοριστίας . Η αρχή αυτή μας λέει ότι όσο πιο μεγάλη είναι η ακρίβεια στον προσδιορισμό της θέσης ενός σωματιδίου τόσο πιο μικρή θα είναι η ακρίβεια στον προσδιορισμό της ταχύτητάς του και αντίστροφα.
Αν συμβολίσουμε με Δχ την απροσδιοριστία στη θέση και με Δp την απροσδιοριστία στην ορμή έχουμε από την σχέση που έδειξε ο Heisenberg ότι το γινόμενο Δχ Δp δεν μπορεί ποτέ να γίνει μικρότερο από το λόγο h/4π όπου h η σταθερά του planck και π=3,14... .

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2009

ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΡΗ

Εικόνες που φανερώνουν την ύπαρξη νερού στον άρη!!.














ΔΙΔΥΜΗ ΓΕΝΕΣΗ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΛΗ

Η ενέργεια ενος φωτονίου μπορεί να δωθεί ολοκλήρη ή ένα μέρος της σε ένα ηλεκτρόνιο ,όπως και να μετατραπεί σε ένα ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο (κοντά σε ατομικό πυρήνα) . Το ποζιτρόνιο είναι σωματίδιο με ίδιο και αντίθετο φορτίο από ότι το ηλεκτρόνιο . Στις δύο αυτές μετατροπές βλέπουμε ότι ισχύουν οι αρχές διατήρησης της ενέργειας , της ορμής και του φορτίου .Το φορτίο του φωτονίου είναι μηδέν ,όπως και του ζεύγους ποζιτρονίου-ηλεκτρονίου .Η ολική ενέργεια (μαζί με την μάζα ηρεμίας ποζιτρονίου και ηλεκτρονίου ) είναι ίση με αυτή του φωτονίου ( ενέργεια φωτονίου E=h v ,όπου h η σταθερά του planck και v η συχνότητα του φωτονίου ).Η ενέργεια που μεταφέρει ο πυρήνας από το φωτόνιο είναι μικρή εξαιτίας της μεγάλης μάζας του .Η αρχή διατήρησης της ορμής ισχύει χάρη στον πυρήνα ( καθώς στον ελεύθερο χώρο δεν είναι δυνατόν να έχουμε διατήρηση της ορμής ) ο οποίος μεταφέρει αρκετή ορμή από το φωτόνιο .
Η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για την δίδυμη γένεση εφόσον το ηλεκτρόνιο και το ποζιτρόνιο δεν έχουν κινητική ενέργεια είναι 1,02 MeV ( και αυτό γιατί η μάζα ηρεμίας του ποζιτρονίου και του ηλεκτρονίου είναι 0,51 MeV) .Αν το φωτόνιο έχει μεγαλύτερη ενέργεια από 1,02 MeV τότε το υπόλοιπο θα γίνει κινητική ενέργεια ποζιτρονίου και ηλεκτρονίου .
Όταν ένα ποζιτρόνιο βρεθεί κοντά σε ένα ηλεκτρόνιο αλληλεπιδρούν λόγω αντίθετων φορτίων και εξαϋλώνονται και η μάζα τους γίνεται δύο φωτόνια ( ακτίνες γ) ,δηλαδή έχουμε την αντίθετη διαδικασία από ότι πριν .Πάλη έχουμε ισχύ των αρχών διατήρησης .