Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Mathematica-Υπολογισμός παραγώγου

Στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.wolframalpha.com/ μπορούμε να εκτελέσουμε διάφορους μαθηματικούς υπολογισμούς ,όπως θα δούμε και σε άλλες αναρτήσεις .

Για τον υπολογισμό της παραγώγου μίας συνάρτησης ο γενικός τύπος είναι ο εξής : D[f[x],{x,n}], όπου f[x] η συνάρτηση που παραγωγίζουμε , το {x,n} δηλώνει ότι παραγωγίζουμε ως προς x και ότι ζητούμε την παράγωγο n τάξης .

Παράδειγμα : για τον υπολογισμό της πρώτης παραγώγου της συνάρτησης
x² ( η οποία γράφεται x^2 , αυτός είναι ο τρόπος γράφης μίας δύναμης )
γράφουμε D[x^2,{x,1}] .