Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ π


Σε κάθε κύκλο υπάρχει ένας αριθμός ανεξάρτητως των διαστάσεων του κύκλου ο οποίος ειναι πάντα σταθερός. Είναι ένας άρρητος και υπερβατικός αριθμός και  προκύπτει αν διαιρέσουμε την περίμετρο ενός κύκλου με την διάμετρό του . Πολλοί ασχολούνται με την εύρεση νέων ψηφίων αυτού του ατελείωτου αριθμού.Ο  περήφιμος Πλάτων (427-347 π.x.) ο οποίος θεωρούσε  τα μαθηματικά δώρο θεού διατύπωσε την φράση -ΑΕΙ Ο ΘΕΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΕΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ ΙΝΑ ΟΡΙΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΩ ΠΑΡΗΓΑΓΕΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟΝ ΚΑΙ ΟΝ ΦΕΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΟΛΟΝ ΘΝΗΤΟΙ ΘΑ ΕΥΡΩΣΙ- η οποία είναι και ένας μνημωνικός τρόπος για τον προσδιορισμό των 23 πρώτων ψηφίων του π. Ο αριθμός των γραμμάτων κάθε λέξης αποτελεί και ένα ψηφίο του π.

Δηλαδή  ΑΕΙ = 3

Ο =1 

ΘΕΟΣ = 4 

Ο = 1 

ΜΕΓΑΣ = 5

ΓΕΩΜΕΤΡΕΙ = 9

ΤΟ = 2

ΚΥΚΛΟΥ = 6 

ΜΗΚΟΣ = 5 

ΙΝΑ = 3 

ΟΡΙΣΗ = 5

ΔΙΑΜΕΤΡΩ =8 

ΠΑΡΗΓΑΓΕΝ=9

ΑΡΙΘΜΟΝ =7 

ΑΠΕΡΑΝΤΟΝ =9 

 ΚΑΙ = 3 

ΟΝ=2

ΦΕΥ=3

ΟΥΔΕΠΟΤΕ= 8

ΟΛΟΝ =4

ΘΝΗΤΟΙ =6 

ΘΑ =2 

ΕΥΡΩΣΙ =6

Δηλαδή από την φράση του πλάτων έχουμε τα 23 πρώτα ψηφία του αριθμού π=3,1415926535897932384626... .

Δεν υπάρχουν σχόλια: