Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

Mathematica-Υπολογισμός αορίστων ολοκληρωμάτων

Για τα απλά ολοκληρώματα , συναρτήσεων μίας μεταβλητής χρησιμοποιούμε τον παρακάτω τύπο-εντολή Integrate[f(x),x]

Για παράδειγμα για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος της συνάρτησης f(x)=1/(1+x^2) γράφουμε την εντολή Integrate[1/(1+x^2) ,x] , ως αποτέλεσμα παίρνουμε
Integrate[1/(1+x^2) ,x]=ArcTan[x] συν μία σταθερά

Δεν υπάρχουν σχόλια: